Snelzoeken
InloggenWelkom bij Apotheek.org
Per 1 januari 2016 worden de apotheek.org websites opgeheven. U kunt als Mosadex klant wel gebruik maken van de website van Leef.nl.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot uw regiodirecteur.
Apotheek.org is een geregistreerde handelsnaam van ApotheekZorg BV, statutair gevestigd te Stein LB
en bij de Kamer van Koophandel te Zuid Limburg geregistreerd staande onder nummer 34132685. (web03)